JOBS

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในฐานะนักพัฒนา .NET
มีความรู้ด้าน Microsoft stack เป็นอย่างดี
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SQL Server และขั้นตอนการจัดเก็บ

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ความคิดของผู้เล่นในทีม ความสนุกสนานแบบมืออาชีพ
 • ทัศนคติแบบมืออาชีพ “ทำให้เสร็จ” และจรรยา
 • บรรณในการทำงาน เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
  เป็นผู้เริ่มต้นด้วยตนเอง บุคลิกภาพที่มีพลังและแรงผลักดัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • การเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ภายในแพลตฟอร์มโปรแกรม Audit นั้นแตกต่างกันไปตั้งแต่การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไปจนถึงการบริการอัตโนมัติ
 • การเข้ารหัสและให้คำแนะนำที่สำคัญสำหรับการแก้ไขและปรับปรุง
 • ทำงานร่วมกับและรวบรวมจากผู้ปฏิบัติงานและนักพัฒนาจากประเทศต่างๆ
 • ทำงานร่วมกับผู้ใช้เกี่ยวกับปัญหาด้านเทคนิค รวมถึง
 • การออกแบบและบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์
 • การจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อกำหนดโครงการ กิจกรรม หรือสถานะการเขียนโปรแกรม

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 
 • Marketing Online ทำการตลาดออนไลน์ทุกแพล็ตฟอร์ม
 • ทำแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • วิเคราะห์, ติดตาม และ วัดผลการตลาด
 
 

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการตลาด ทำความ
 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเมตริก และสามารถเรียกใช้
 • การทดสอบที่มีโครงสร้างเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการโฆษณา
 • วัดผลและรายงานประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดดิจิทัลทั้งหมด และประเมินเทียบกับเป้าหมาย
 • ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการตลาดออนไลน์โดยรวมเพื่อประสิทธิภาพแคมเปญที่ดีที่สุด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดดิจิทัลทั้งหมดตั้งแต่การซื้อกิจการไปจนถึงผู้สนับสนุนและรวมถึงพันธมิตร
  SEO/SEM/SMO/PPC/ลิงก์ย้อนกลับ/GDN/โฆษณา Shopping, ฐานข้อมูลการตลาด, การเปรียบเทียบการแข่งขัน,
  โซเชียลมีเดีย Google Ads และ Meta Facebook Page CPAS (Line OA, Instagram) และอื่นๆ เพื่อตอบสนองคนสำคัญ
  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ/ ผู้ขายร้านค้า Tiktok/ ธุรกิจ Tiktok, Youtube TubeBuddy และแอปพลิเคชัน

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • คิดและสร้างสรรค์เนื้อหา Content ทางการตลาดให้ดูน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานผ่าน Creative Ads เพื่อจุดประสงค์ให้เกิด Conversion การขาย หรือสร้าง Brand awareness การรับรู้/ Engagement การมีส่วนร่วม
 • วางแผนการใช้สื่อช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆ
 • ดูแล ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้สื่อช่องทางดิจิทัล และโซเชียลมีเดียต่างๆ ขององค์กรและคู่แข่งทางการตลาด

เราต้องการอะไรจากคุณ

วุฒิการศึกษา (Education)

 •  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศฯ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องประสบการณ์การทำงาน (Experience)
 • มีประสบการณ์การทำ Facebook ads / Google ad words / Media optimizer อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถวิเคราะห์ Campaign / Ads ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • การตลาดดิจิทัล เมื่อพูดถึงการตลาด คุณต้องวางแผนและวางกลยุทธ์ เริ่มกันที่การสื่อสาร คุณกำลังคุยกับใคร ช่องไหนและแต่ละช่องจะทำงานอย่างไรคุณบรรลุเป้าหมายแล้วหาวิธีแก้ไขปัญหา

 • การสื่อสารมีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการทำ Digital Marketing ไม่ว่าจะสื่อสารในทีมงานและสื่อสารกับคนนอกทีม

 • การที่จะเป็นนักการตลาด Digital ได้ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เพราะต้องสามารถคิดนอกกรอบ หรือเข้าใจในเรื่องอารมณ์และความต้องการของคนได้ พร้อมจะรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์แบบไหนที่จะโดนกลุ่มเป้าหมาย