About Us

who we are

RELX ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2561 เป็นแบรนด์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของเอเชียที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อทำให้ผู้คนสามารถ เลิกบุหรี่ ได้จริง โดย RELX พัฒนาผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาในเซินเจิ้น ประเทศจีน ภารกิจของ RELX คือการเพิ่มขีดความสามารถในการสูบบุหรี่ของผู้บรรลุนิติภาวะผ่านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และวิทยาศาสตร์อย่างมีจริยธรรม RELX ยังคงลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในการวิจัยและพัฒนา การทดสอบ e-liquid และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ RELX ได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน CNAS เป็นแห่งแรกสำหรับแบรนด์ที่ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เอง ด้วยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพระดับสูง ผลิตภัณฑ์ Vapcell ได้รับการรับรองระดับโลกที่สำคัญทั้งหมด เช่น CE, UL, FCC , RoHS MSDS, Un38.3, CE, FCC, PSE การประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ทั่วโลกโดย ping An Insurance Group

Our Founder Team

บวรพจน์ มากมี

บวรพจน์ มากมี

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

นิติธร วิเชียรวิทย์

นิติธร วิเชียรวิทย์

หัวหน้าทีม Administrator

ณัฐวรา พุ่มสนธิ

ณัฐวรา พุ่มสนธิ

ผู้ร่วมทีม Administrator

กุลนันท์ ภูภาค

กุลนันท์ ภูภาค

ผู้ร่วมทีม Administrator

ณิชาภา จันวราสกุล

ณิชาภา จันวราสกุล

ผู้ร่วมทีม Administrator

อนุกูล สำราญทรัพย์

อนุกูล สำราญทรัพย์

หัวหน้าทีม Accountant

ฉัตรพล จงจำรัส

ฉัตรพล จงจำรัส

สมาชิกในทีม Accountant

กันยา วิเชียรชาญ

กันยา วิเชียรชาญ

สมาชิกในทีม Accountant

แก้วขวัญ อุดมเสก

แก้วขวัญ อุดมเสก

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

ปองภพ สรพินิจ

ปองภพ สรพินิจ

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

กุลภรณ์ แสนสุวรรณวงศ์

กุลภรณ์ แสนสุวรรณวงศ์

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

นันทิชา แสนสุวรรณวงศ์

นันทิชา แสนสุวรรณวงศ์

หัวหน้าทีม Content Creating

เจนจิรา โชคชัย

เจนจิรา โชคชัย

ผู้ร่วมทีม Content Creating

นิรดา กิติสมพงศ์

นิรดา กิติสมพงศ์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ปวีณา จรัสโสภณ

ปวีณา จรัสโสภณ

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

ปิติวัฒน์ พงศ์ไพศาล

ปิติวัฒน์ พงศ์ไพศาล

หัวหน้าทีม Digital Marketing

กัญพัชญ์ กระจ่างวงศ์

กัญพัชญ์ กระจ่างวงศ์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

อัมพร ประสานวงศ์

อัมพร ประสานวงศ์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ไกรสร จันทรพร

ไกรสร จันทรพร

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing